هیئت اجرایی اتحادیه

حاج مهدی ساجدی
روابط عمومی
09163310520
حاج محمد میربیگی
روابط عمومی
09114843205
رضا رجبی‌فر
روابط عمومی
09167826484
نوید بخشنده
روابط عمومی
09218320756
قاسم مرادی
روابط عمومی
09169308302
حاج مجتبی انوار
روابط عمومی
09154059514
محسن لندی
امور حقوقی
09017117273
مهندس علی علی زاده
مشاور پنل کاربری
09169597016

هیئت اجرائی اتحادیه کلوپ های ایران آماده رسیدگی به سوالات و درخواست‌های شما عزیزان میباشد لذا هر درخواست، سوال، پیشنهاد، انتقاد و هر ایده ای داشته باشید با کمال احترام پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود